2022-01-10

Vi Tre Anestesi AB vinner upphandling med Universitetstandvården på Karolinska Institutet

Med detta avtal kommer flera barn med uttalad tandvårdsrädsla få möjlighet till tandbehandling under narkos. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Universitetstandvården på Karolinska Institutet utbildar framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå visionen att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. 

På Universitetstandvården arbetar totalt 150 medarbetare, fördelade på 7 kliniker. Det är på Kliniken för barn- och ungdomstandvård på campus Flemingsberg som Vi Tre Anestesi AB nu ska söva barn med särskilt behov av tandvård under narkos.

Vi Tre Anestesi AB bildades 2013 och är idag ansvarig vårdgivare för anestesi på 5 olika tandvårdskliniker runt om i Sverige. Årligen söver vi ca 1 300 patienter varav ca 800 är barn och unga vuxna under 23 år. Vår personalgrupp utgörs av specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom anestesi som tillsammans erhåller gedigen erfarenhet. 

”Det är vår styrka att vi är en erfaren personalgrupp och har utarbetade metoder och rutiner för bästa möjliga omhändertagande av barnen” säger verksamhetschefen Stian Raneke som ser mycket fram emot ett samarbete med en institution som Karolinska Institutet. 

Vi Tre Anestesi AB är forskningsinriktat och bedriver idag kliniska studier och som en naturlig förlängning av samarbetet med KI ser Vi Tre Anestesi AB fram emot eventuella möjligheter att utveckla forskningen. 

Tillsammans med våra partners, Barnspecialisttandvården Kronan, Helsingborgs Specialisttandvård och numera Universitetstandvården på Karolinska Institutet kommer Vi Tre Anestesi AB ge uppemot 800 barn per år ett högspecialiserat omhändertagande i samband med anestesi vid tandbehandling.

Kontaktperson:
Verksamhetschef
Stian Raneke
070-373 69 86
stian@vitreanestesi.se