Här är vi som arbetar på Vi Tre Anestesi AB

Ledningsgrupp

Stian Raneke – Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska Anestesi

Gustaf Wallin – Medicinsk ansvarig, Specialistläkare Anestesi

Ture Wada – Delägare, Underläkare

Christer Jonmarker – MD, PhD. Docent i Anestesi och Intensivvård, Lunds Universitet. Professor of Anesthesiology, University of Washington

Läkare

Helena Virgin – Specialistläkare Anestesi

Annika Lindh – Specialistläkare Anestesi

Daniel Karlsson – Specialistläkare Anestesi / Internmedicin

Sandra Jonmarker – Specialistläkare Anestesi

Hanna Dahlstedt – Specialistläkare Anestesi

Görel Nergelius – Specialistläkare Anestesi

Elina Bodin – Specialistläkare Anestesi

Sjuksköterskor

Caroline Sällbom Zethelius – Specialistsjuksköterska Anestesi

Tobias Ström – M.Sc. Specialistsjuksköterska Anestesi

Daniel Berggren – Specialistsjuksköterska Anestesi, Specialist inom barnanestesi

Erik Lundblad – Specialistsjuksköterska Anestesi

Johan Vretinger – Specialistsjuksköterska Anestesi

Thomas Lennholm – Specialistsjuksköterska Anestesi / Ambulans

Lena Samson – Specialistsjuksköterska Anestesi

Anneli Ekdahl – Specialistsjuksköterska Anestesi

Åsa Berglund – Specialistsjuksköterska Anestesi