Fakturaadress

Vi Tre Anestesi AB
Bryggargatan 3
111 21 Stockholm

Vi tar emot fakturor digitalt på:
faktura@vitreanestesi.se

Organisationsnummer

556953-4729

Styrelse / Verklig huvudman

Stian Raneke, Ledamot / 51%
Ture Wada, Supleant / 49%

Besöksadress Narkoskliniken

Rålambsvägen 10A
112 59 Stockholm

Besöksadress Kronan Barnspecialisttandvård

Landsvägen 39
172 63 Sundbyberg

Besöksadress Helsingborgs Specialisttandvård

Drottninggatan 20
252 21 Helsingborg

Ledningssystem och kvalitetsarbete

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och kommer under året certifieras enligt FR2000.

Kollektivavtal

Vi är medlem i Vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som patient eller anhörig ska få bästa möjliga vård. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

Transparens

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

Vårdgivare

Vi Tre Anestesi AB är registrerade i Socialstyrelsens / IVOs vårdgivarregister