Om Oss / Bakgrund

Vi Tre Anestesi AB grundades 2013, sedan dess har vi framgångsrikt bedrivit anestesiverksamhet på olika tandläkarkliniker inom Region Stockholm och Region Skåne. Vi söver ca 1 000 patienter per år varav ca 400 är barn. Vårt huvudfokus ligger hos patienter med utpräglad tandvårdsrädsla och som är i behov av ett särskilt omhändertagande vilket är vår specialitet. 

Alla patienter sövs med generell anestesi enligt riktlinjer från SFAI*. Riktlinjerna inbegriper bland annat utförandet av anestesi, bemanning och vi håller alltid ett högt säkerhetstänk med patientsäkerheten i främsta fokus.

Vi har under åren utvecklat ett kontinuerligt arbetssätt som är optimalt för patientgruppen där varje patient ska bemötas på ett individuellt plan med patientens särskilda behov ska stå i fokus.

Vår bemanning består av en personalgrupp med hög kompetens där ett flertal är disputerade anestesiläkare som är aktiva inom både forskning och akutverksamhet. Våra anestesisjuksköterskor har lång erfarenhet och innehar bl.a. masterexamina och vidareutbildning inom pediatrik. Samtliga har god erfarenhet av anestesi inom odontologi och patienter med utpräglad tandvårdsrädsla.

Vi är forskningsinriktade och har under åren handlett studenter inom Specialistsjuksköterskeutbildningen i Anestesi i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Forskning har bedrivits inom Masterprogrammet i omvårdnad vid Umeå Universitet och ett flertal posterpresentationer har utförts på olika internationell konvents genom åren.