Anestesi specialicerad inom tandvård för barn och vuxna

Vi Tre Anestesi AB grundades 2013, sedan dess har vi framgångsrikt bedrivit anestesiverksamhet på olika tandläkarkliniker inom Region Stockholm och Region Skåne. Vi söver ca 1 200 patienter per år varav ca 800 är barn. Vårt huvudfokus ligger hos patienter med utpräglad tandvårdsrädsla och som är i behov av ett särskilt omhändertagande vilket är vår specialitet.

Vi har under åren utvecklat ett kontinuerligt arbetssätt som är optimalt för patientgruppen där varje patient ska bemötas på ett individuellt plan med patientens särskilda behov ska stå i fokus.